Arıtılmış su nedir?

Arıtılmış su nedir?

Arıtılmış su, içerisindeki çeşitli kirleticilerin giderildiği ve kalitesinin artırıldığı su türüdür. Genellikle içme suyu veya endüstriyel kullanım için arıtma işlemine tabi tutulur. Arıtılmış suyun elde edilmesi, suyun içindeki bakteri, virüs, ağır metaller, zararlı kimyasallar ve diğer kirleticilerin giderilmesini içeren bir dizi fiziksel, kimyasal ve/veya biyolojik işlemi kapsar.

Arıtılmış Su Nasıl Elde Edilir?

Arıtılmış su elde etmek için farklı arıtma yöntemleri ve sistemleri kullanılır. Bu yöntemler suyun kalitesine, kullanım amacına ve çevresel faktörlere bağlı olarak değişebilir. İşte bazı yaygın arıtma yöntemleri:

 1. Filtrasyon: Fiziksel bir arıtma yöntemi olan filtrasyon, suyu ince bir filtre yardımıyla geçirerek katı parçacıkları, çamurları ve diğer büyük kirleticileri giderir.

 2. Ters Osmoz: Bu yöntemde su, yüksek basınç altında, yarı geçirgen bir membranın üzerinden geçirilir. Membran, bakteri, virüs, tuzlar ve diğer kirleticileri tutarken, saf suyun geçişine izin verir.

 3. Aktif Karbon Filtrasyonu: Aktif karbon, suyu geçirerek organik bileşikleri, kloru ve kötü kokuları gideren bir arıtma yöntemidir.

 4. UV Dezenfeksiyonu: Ultraviyole (UV) ışınları, su içindeki mikroorganizmaların DNA’sını bozarak bakteri, virüs ve parazitleri etkisiz hale getiren bir dezenfeksiyon yöntemidir.

 5. Klorlama: Klor, suyun dezenfeksiyonunda yaygın olarak kullanılır ve bakteri ve mikropların yok edilmesine yardımcı olur.

Arıtılmış Su Kullanımı ve Faydaları

Arıtılmış su, pek çok alanda yaygın olarak kullanılır:

 1. İçme Suyu: Arıtılmış su, içme suyu olarak kullanılarak sağlıklı ve güvenli bir içme suyu kaynağı sağlar.

 2. Endüstriyel Kullanım: Endüstriyel süreçlerde, arıtılmış suyun kullanılması üretim kalitesini artırır ve ürünlerin kalitesini korur.

 3. Tarım: Tarım alanında arıtılmış su, bitkilerin sulanması ve tarımsal üretimde kullanılır.

 4. Havuz ve Spa: Yüzme havuzları ve spa tesisleri için arıtılmış su, su kalitesini ve temizliğini sağlar.

 5. Laboratuvar ve Sağlık Hizmetleri: Hassas deneyler ve laboratuvar işlemleri için arıtılmış su gereklidir. Ayrıca, hastanelerde ve sağlık hizmetlerinde de kullanılır.

Sonuç olarak, arıtılmış su, içme suyu ve endüstriyel alanlarda kullanılarak sağlık ve çevre açısından birçok fayda sağlar. Her kullanım alanı ve bölgenin su kaynaklarına bağlı olarak, farklı arıtma yöntemleri ve sistemleri tercih edilir. Arıtılmış suyun etkin kullanımı ve sürdürülebilirliği, su kaynaklarının korunması ve insan sağlığının iyileştirilmesi için önemlidir.

Suyun arıtılma aşamaları

 1. Ön Arıtma: Ön arıtma, suyun büyük partikülleri, çamur ve yüzey kirleticileri gibi kaba kirliliklerden arındırılmasını içerir. Genellikle elekten, çökeltme tanklarından ve bazı durumlarda ön filtrasyon işlemlerinden oluşur.

 2. Koagülasyon ve Flokülasyon: Bu aşamada, suya kimyasal koagülanlar (genellikle alüminyum sülfat veya demir klorür gibi) eklenir. Bu koagülanlar, su içindeki çözünmüş kirleticileri bir araya getirerek büyük partiküller oluşturur. Daha sonra flokülasyon işlemiyle bu büyük partiküller bir araya gelir ve çamur oluşturur.

 3. Sedimentasyon: Flokülasyon aşamasından sonra, su, çökeltme havuzlarında yavaşça hareket ettirilir. Bu süreçte oluşan çamurlar ve büyük partiküller, çökerek suyun altına yerleşir. Bu sayede temiz su yüzeye çıkar ve kirleticilerden arındırılmış olur.

 4. Filtrasyon: Sedimentasyon sonrasında su, filtrelerden geçirilir. Filtrasyon, ince filtreler kullanılarak suyun içindeki ince partiküllerin ve kirleticilerin giderilmesini sağlar. Filtreler, kum, karbon ve diğer malzemelerden yapılmış olabilir.

 5. Dezenfeksiyon: Filtrasyon işleminden sonra su, mikropları ve patojenleri etkisiz hale getirmek için dezenfekte edilir. Bu amaçla klor, ozon, ultraviyole (UV) ışınları veya diğer dezenfektanlar kullanılabilir.

 6. Ters Osmoz ve/veya İyon Değişimi: Bazı durumlarda, daha yüksek saflıkta su elde etmek için ters osmoz veya iyon değişim işlemleri uygulanır. Ters osmoz, yarı geçirgen bir membran kullanarak suyun içindeki tuzları, mineralleri ve diğer kirleticileri uzaklaştırır. İyon değişimi ise suyun içindeki iyonları değiştirerek suyu yumuşatır ve daha saf hale getirir.

 7. Aroma ve Tadın İyileştirilmesi: Bazı durumlarda, arıtılmış suya ekstra adımlar eklenir ve suyun tadı ve aroması iyileştirilir. Aktif karbon filtreleri ve mineral eklemek gibi yöntemler kullanılabilir.

 8. Depolama ve Dağıtım: Arıtılmış su, genellikle depolama tanklarında saklanır ve daha sonra dağıtım ağı vasıtasıyla tüketiciye ulaştırılır.

Bu, suyun arıtılma sürecinin temel aşamalarını kapsayan bir özettir. Arıtma işlemleri su kalitesine, kullanım amacına ve çevresel faktörlere bağlı olarak değişebilir. Modern su arıtma tesisleri, ileri teknolojiler kullanarak suyun yüksek kalitede ve güvenli bir şekilde arıtılmasını sağlar.

Yorum bırakın

Scroll to Top
Sohbete Başla
Merhaba 👋
Arıtılmış su nedir? hakkında bilgi almak ister misiniz??
Şimdi Arayın